• Domov
  • Predlog Programa ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov v javni obravnavi

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo PROGRAM RAVNANJA Z ODPADKI in PROGRAM PREPREČEVANJA ODPADKOV RSPRO 2021.

S Programom ravnanja z odpadki se v skladu z Direktivo 2008/98/ES na podlagi analize obstoječega stanja na področju ravnanja z odpadki določijo ukrepi, potrebni za izboljšave na področju okoljsko primerne priprave za ponovno uporabo, recikliranja, predelave in odstranjevanja odpadkov, za območje celotne Slovenije.

V Program ravnanja z odpadki je vključeno posebno poglavje o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, vključno z ukrepi, sprejetimi za preprečevanje nastajanja odpadne embalaže in zmanjšanje vpliva embalaže na okolje ter ukrepi, sprejetimi za spodbujanje povečanja deleža vračljive embalaže, dane na trg, in za spodbujanje sistemov za ponovno uporabo embalaže na način, ki je varen za okolje, ne da bi bila pri tem ogrožena higiena živil ali varnost potrošnikov.

V Program ravnanja z odpadki so vključeni ukrepi za to, da odpadki, primerni za recikliranje ali drugo predelavo, zlasti v komunalnih odpadkih, ne bodo sprejeti na odlagališčih, z izjemo odpadkov, za katere odlaganje na odlagališčih zagotavlja najboljši izid za okolje v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki (5. člen Direktive 1999/31/ES).

V Program preprečevanja odpadkov je vključeno tudi posebno poglavje o preprečevanju odpadne hrane (29. člen Direktive 2008/98/ES).

Prosimo vas, da posebno pozornost namenite poglavju 8 – Smetenje in nezakonito odmetavanje oziroma puščanje odpadkov v okolju in na predlog Programa ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov podate pripombe in predloge za izboljšave na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 2. 3. 2022. 


Nazadnje posodobljeno: