• Domov
  • Predlog zakona o dostopnosti proizvodov in storitev za invalide

Obveščamo vas, da je v pripravi znotraj ministrstva Predlog zakona o dostopnosti proizvodov in storitev za invalide.

Predlog zakona določa proizvode za katere se zakon uporablja, in sicer za potrošniške sisteme računalniške strojne opreme za splošno rabo in njihove operacijske sisteme, samopostrežne terminale, namenjene zagotavljanju storitev, za katere se uporablja ta zakon; to so: bankomati, prodajni avtomati za vozovnice, avtomati za prijavo, interaktivne samopostrežne terminale za zagotavljanje informacij (razen terminalov, ki so nameščeni kot sestavni deli vozil, zrakoplovov, ladij), potrošniško terminalno opremo z interaktivnimi računalniškimi zmogljivostmi, ki se uporablja za elektronske komunikacijske storitve,  potrošniško terminalno opremo z interaktivnimi računalniškimi zmogljivostmi, ki se uporablja za dostop do avdiovizualnih medijskih storitev in e-bralnike.

Prav tako določa storitve za katere se zakon uporablja, in sicer za elektronske komunikacijske storitve, razen storitev prenosa, ki se uporabljajo za zagotavljanje storitev stroj-stroj; storitve, ki zagotavljajo dostop do avdiovizualnih medijskih storitev; elemente storitev zračnega, avtobusnega in vodnega potniškega prevoza, razen storitev mestnega, primestnega in regionalnega prevoza, za katere se uporabljajo le elementi iz točke (v):

(i) spletišča;

(ii) storitve na osnovi mobilnih naprav, vključno z mobilnimi aplikacijami;

(iii) elektronske vozovnice in storitve izdajanja elektronskih vozovnic;

(iv) zagotavljanje informacij o prevoznih storitvah, vključno s potovalnimi informacijami v realnem času; v primeru informativnih zaslonov je to omejeno le na interaktivne zaslone, ki so na ozemlju Unije, ter

(v) interaktivne samopostrežne terminale na ozemlju Unije, razen tistih, ki so nameščeni kot sestavni deli vozil, zrakoplovov ali ladij, ki se uporabljajo za zagotavljanje kateregakoli dela takšnih storitev potniškega prevoza;

  1. d) potrošniške bančne storitve;
  2. e) e-knjige in namensko programsko opremo ter
  3. f) storitve e-trgovine.

Z zakonom je opredeljen tudi nadzor trga storitev, ki ga za vsako posamezno storitev izvaja pristojni nadzorni organ, določen v 30. členu tega zakona ter tako redno preverjanje skladnosti storitev z zahtevami iz tega zakona, obravnavanje pritožbe ali poročila o vprašanjih v zvezi z neskladnostjo storitev z zahtevami glede dostopnosti iz tega zakona ter preverja, ali je zavezanec sprejel potrebne korektivne ukrepe.

Vljudno vas prosimo, da se s predlogom zakona seznanite in nam vaše pripombe in predloge za izboljšave posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 2. 3. 2022.