• Domov
  • Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 v Državnem zboru

Ministrstvo za kulturo je Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 posredovalo v Državni zbor, kjer bo obravnavana na delovnih telesih. Skupnost občin Slovenije je na dokument podala pripombe lokalnih skupnosti v okviru javne razprave. Vabimo vas, da tudi dokument v državnozborski proceduri pregledate in na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si podate vaše komentarje, pripombe in predloge za izboljšavo. Rok za oddajo komentarjev je 14. 2. 2022.  


Nazadnje posodobljeno: