• Domov
  • V javni razpravi Predlog izvedbenega načrta nacionalnega programa za mladino za leto 2022

Obveščamo vas, da je Predlog izvedbenega načrta nacionalnega programa za mladino za leto 2022 posredovan v javno razpravo. Izvedbeni načrt je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti v proračunu 2022, v okviru evropskih strukturnih sredstev ter s sistemskimi ukrepi, ki nimajo nujno tudi finančnih posledic (npr. sprememba ali priprava predpisov, umestitev novih tem v politični diskurz itd.). Dodatno so navedeni ukrepi, ki se financirajo iz drugih virov – programa Erasmus+.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 1. 3. 2022.