• Domov
  • V javni razpravi prenovljena Uredba o ravnanju z odpadki

 Ministrstvo za okolje in prostor je na portalu E-uprava objavilo prenovljeno uredbo o odpadkih. S predlogom Uredbe se usklajujejo novi pogoji glede lastništva nepremičnin in premičnin, ki jih prinaša ZVO-2 za osebe, ki ravnajo z odpadki, ter zmanjšujejo administrativne obremenitve glede postopka za vpis v evidenco oseb, ki izvajajo zbiranje odpadkov, hkrati pa predlog Uredbe konkretizira zahteve za pomembne ukrepe varstva okolja, ki jih mora imeti zbiralec tudi objavljene na vidnem mestu. V skladu z EU Direktivo o odpadkih predlog Uredbe ureja zahteve glede ukrepov varstva okolja tudi kadar imata v fizični posesti odpadke trgovec in posrednik. Predlog Uredbe se z ZVO-2 usklajuje tudi iz vidika prepovedi prekomernega veriženja predajanja odpadkov, ki se v praksi pogosto dogaja med zbiralci odpadkov, kar zmanjšuje preglednost pri ravnanju z odpadki in povečuje stroške. Predlog Uredbe dopušča, da se npr. odpadki lahko predajo od prvega zbiralca do drugega zbiralca, pri čemer pa jih mora drugi zbiralec obvezno oddati obdelovalcu.

Vljudno vas prosimo, da nam vaša mnenja in stališča ter morebitne pripombe za predlog prenovljene uredbe posredujete do 9. 2. 2022 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: