• Domov
  • Arhiv za marec, 2022

Month: marec 2022

Strategija razvoja splošnih knjižnic 2022-2027

Delovna skupina v okviru Združenja splošnih knjižnic je v letih 2020 in 2021 pripravila predlog strateškega dokumenta Strategija razvoja splošnih knjižnic 2022-2027, ki ga združenje strokovni in drugi javnosti pošilja v javno razpravo. K sodelovanju so povabili tudi Skupnost občin Slovenije, ki povezuje najpomembnejše partnerje splošnih knjižnic, njihove ustanovitelje in financerje. Pripombe, predloge in komentarje… Preberi več

Javna razgrnitev predloga Operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je skupaj z deležniki pripravilo predlog Operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026 in ga daje v javno razgrnitev. OPNGP 2022-2026 upošteva sistem ciljev in usmeritev NGP, politike drugih sektorjev, ki vplivajo na gozd in gozdarstvo ter mednarodne zaveze. Na krovni operativni ravni skozi shemo… Preberi več

Uredba o varstvenih območjih kulturne dediščine

Na portalu E-demokracija je objavljen predlog Uredbe o varstvenih območjih kulturne dediščine, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 25. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine. Vaše mnenje oziroma morebitne pripombe k predlogu uredbe nam lahko posredujete do 11. 4. 2022 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023

Objavljen je odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023, ki je v medresorskem usklajevanju. S spremembo odloka se v program dodajata ukrepa in sicer strokovne podlage za verigo HE na srednji Savi ter sofinanciranje prireditev v podporo trajnostnemu razvoju. Poleg tega se za izvedbo  ukrepa… Preberi več

Uredba o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter

Objavljen je predlog Uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter, ki določa podrobnejša pravila za odmero in plačevanje nadomestila za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter. Uredba je na voljo TUKAJ. Morebitne predloge in komentarje nam posredujete na tem obrazcu do 6.4.2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito

Vlada RS je v četrtek, 24. marca, na 119. redni seji sprejela Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, ki podrobneje določa zagotavljanje pravic osebam z začasno zaščito in prosilcem za začasno zaščito, med drugim tudi za področja vgoje in izobraževanja. Besedilo uredbe je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba ureja tako… Preberi več

Objavljena javna razpisa za lesno predelovalno industrijo in za okoljske znake v gostinstvu in turizmu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa, in sicer za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo v vrednosti 28 milijonov evrov. Upravičenci se lahko nanj prijavijo v več rokih, prvi je 6. maja letos. Drugi objavljen razpis je za spodbujanje uvajanja… Preberi več

Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine 2022

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi. Cilj javnega razpisa je ohranjanje in varovanje nesnovne dediščine ter razvijanje njenega potenciala. Rok za prijavo je 3. maj 2022. Predmet javnega razpisa so projekti,… Preberi več

Javni razpis na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji za leto 2022

Ministrstvo za kulturo je po ustavljenem postopku javnega razpisa na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji – razpis je bil objavljen 28. januarja 2022 –, objavilo nov javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji v letu 2022. Rok za prijavo je 25. april 2022. Cilji javnega razpisa so ohranjanje,… Preberi več