Month: marec 2022

Stroški lokalnih volitev 2022

Kategorija: Nekategorizirano

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je prepoznal dolgotrajna prizadevanja skupnosti občin in dne 31. 3. 2022 z dopisom vse upravne enote obvestil o preklicu dopisa Službe za upravne enote Ministrstva za javno upravo št. 040-15/2010/3 z dne 6. 8. 2010 in dopisa št. 041-155/2018/1 z dne 17. 9. 2018 glede stroškov za redne volitve... Preberi več

Na sestanku Delovne skupine za lokalno samoupravo pregledali opravljeno delo v preteklem mandatu

Kategorija: Nekategorizirano

Dne 30. 3. 2022 je potekala 10. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo, kjer je glavna tema sestanka bila pregled opravljenega dela in pregled še odprtih problematik. Sestanka so se v imenu SOS udeležili predsednica Jasna Gabrič, podpredsednik Peter Misja ter generalna sekretarka Jasmina Vidmar. Minister za lokalno samoupravo je... Preberi več

Plačilo turistične takse za osebe iz Ukrajine

Kategorija: Nekategorizirano

MGRT podaja naslednje obvestilo glede plačila turistične takse za osebe iz Ukrajine: “Za osebe iz Ukrajine, ki so nastanjene v integracijski hiši ali drugih nastanitvenih zmogljivostih urada, ki jih določi Vlada Republike Slovenije v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21; v nadaljevanju: ZMZ-1), ne... Preberi več

Naloge občin po novem gradbenem zakonu

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

V sredo, 30.3.2022 je potekal posvet “Nabor nalog občin po novem gradbenem zakonu (GZ-1)”, na katerem je Luka Ivanič, pravnik z izkušnjami prostorskega resorja, spregovoril o nalogah, ki jih bo občina morala izpolnjevati pri evidentiranju prijave začetka novogradnje, izvajanju inšpekcijskega nadzora, vlogi pri izkazovanju pravice graditi, potrjevanju plačila komunalnega prispevka ter drugim pristojnostih in upravičenjih.... Preberi več

SOS na zaključni razpravi »Naše mnenje šteje«

Kategorija: Družba/Mladina

Skupnost občin Slovenije se je 29. marca 2022 na Gospodarskem razstavišču udeležila zaključne razprave z otroki v okviru projekta “Naše mnenje šteje”, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Na štirih regijskih posvetovanjih so otroci razpravljali o tem, kako sedaj in kako bi po njihovem mnenju morala potekati participacija otrok v šoli, pri zdravniku,... Preberi več

Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito za področja vzgoje in izobraževanja

Vlada RS je v četrtek, 24. marca, na 119. redni seji sprejela Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, ki podrobneje določa zagotavljanje pravic osebam z začasno zaščito in prosilcem za začasno zaščito, med drugim tudi za področja vzgoje in izobraževanja. Besedilo uredbe je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba ureja tako vključevanje... Preberi več

2. sestanek Delovne skupine za integrirani potniški promet

V petek, 25. 3. 2022 se je v spletnem okolju ZOOM na 2. sestanku sestala Delovna skupina za integrirani potniški promet. Ker na 1. sestanku delovne skupine niso izvolili predsednika, so to naredili na tem sestanku. Izbrali so Petra Verliča, župana občine Grosuplje, velikega strokovnjaka ter poznavala prometa v Sloveniji. V drugem delu sestanka so... Preberi več

Novosti glede izvajanja lokacijske preveritve in instituta občinskih urbanistov

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) v sredo, 23. 3. 2022 organizirala posvet “Detajlno o lokacijski preveritvi in institutu občinskih urbanistov”. Boštjan Jerebic, sekretar in vodja Oddelka za občinsko prostorsko načrtovanje na MOP je uvodoma podal splošne informacije vezane na novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3) ter nadaljeval s predstavitvijo... Preberi več

Predstavljena Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Kategorija: GJS

Ministrstvo za okolje je v organizaciji ZKG, SOS, ZOS in ZMOS 21. marca predstavilo Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (t.i. SUP ureba). Mag. Jana Miklavčič je predstavila potek sprejemanja SUP uredbe v preteklosti in izpostavila, da nekaterih smernic EU še vedno ni in jih čakamo; tako še čakamo na določilo glede... Preberi več