• Domov
  • Aktivnosti v okviru projekta ICC – vabilo občinam

Skupnost občin Slovenije skupaj s konzorcijem 12 občin izvaja projekt v okviru programa ICC Izziv inteligentnih mest), ki predstavlja pobudo Evropske komisije, ki združuje 126 mest s ciljem, da bi z naprednimi tehnologijami dosegli inteligentno, družbeno odgovorno in trajnostno rast.
Iz konzorcija občin je pet občin članic, izpostavilo potrebo po orodju za rezervacijo občinskih prostorov. Pri pregledu stanja na trgu se je občinam predstavilo pet potencialnih ponudnikov. Na podlagi predstavitev je bilo ugotovljeno, da dve predstavljeni storitvi zadostujeta potrebam občin.

Iskanje najprimernejšega orodja je v fazi pridobivanja konkretnejših ponudb s strani dveh ponudnikov. Ker je ponujena cena odvisna tudi od števila zainteresiranih občin, vas vabimo, da se, v kolikor imate tudi v vaši občini potrebo po orodju za rezervacijo občinskih prostorov, pridružite skupnemu naročilu. Vaš interes sporočit do 8. aprila 2022 na naslov tina.bastevc@skupnostobcin.si


Nazadnje posodobljeno: