• Domov
  • Javna razgrnitev predloga Operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je skupaj z deležniki pripravilo predlog Operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026 in ga daje v javno razgrnitev.

OPNGP 2022-2026 upošteva sistem ciljev in usmeritev NGP, politike drugih sektorjev, ki vplivajo na gozd in gozdarstvo ter mednarodne zaveze. Na krovni operativni ravni skozi shemo prioritet, ukrepov in nalog pregledno povezuje vsebine veljavnih področnih operativnih dokumentov in programov in jih po potrebi nadgrajuje. Pristop skupaj z vsebino omogoča nosilcem gozdne politike, da znotraj Gozdnega dialoga usmerjajo trajnostno gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo skladno s potrebami gozda, lastnika in družbe kot celote. Pri tem se lahko zagotavlja racionalno in učinkovito izkoriščanje razpoložljivih organizacijskih, kadrovskih in finančnih možnosti. Ključna podlaga za njegovo izdelavo so cilji in usmeritve NGP, ugotovitve Poročila o izvajanju nacionalnega gozdnega programa v obdobju 2015-2019 ter predhodna analiza izvajanja OPNGP 2017-2021, ki je bila narejena v okviru priprave novega dokumenta.

Besedilo programa je dostopno na povezavi TUKAJ.

Vaše pripombe in predloge v zvezi z Operativnim programom za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026 nam prosimo pošljite najkasneje do 26. 4. 2022 na elektronski naslov neza.jager@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: