• Domov
  • Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine

Javni poziv omogoča sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe, ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu;

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

Javni poziv ni namenjen: novogradnjam, posegom na nepremičninah v lasti Republike Slovenije, predhodnim arheološkim raziskavam z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ter predhodnim arheološkim raziskavam z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, ki se niso izvedle v pogodbenem roku.

Obvestilo o objavi javnega poziva je bilo 25. februarja 2022 objavljeno v Uradnem listu.

Rok za prijavo je 31. maj 2022 (oziroma do porabe sredstev).

Celotna razpisna dokumentacija je dostopna na povezavi TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: