• Domov
  • MOP pripravilo Resolucijo o krepitvi potresne varnosti

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je z namenom izboljšanja potresne varnosti pripravilo in dalo v javno razpravo osnutek Resolucije o krepitvi potresne varnosti (Resolucija). Resolucija oblikuje aktivno politiko krepitve potresne varnosti stavbnega fonda v Republiki Sloveniji, s katero država prispeva k manjšim posledicam v primeru potresnega dogodka.

Glavni cilji resolucije so:

Ozaveščati: javnost bo seznanjena s tveganji, ki jih predstavlja potres, ter z ukrepi, s katerimi ta tveganja lahko zmanjšajo na sprejemljivo raven, kar bo prispevalo k ozaveščanju družbe o pomenu potresne varnosti;

  1. Vzpostaviti sistemski okvir: vzpostavi se pravno sistemski okvir za ureditev tega področja, od morebitnih prilagoditev normativnega okvira, ki bodo omogočale učinkovitejše ukrepanje, do ureditve centralnega pristopa k vodenju in usmerjanju dolgoročnega projekta utrditve stavb;
  2. Usposobiti in izobraziti: strokovnjaki s področja graditve bodo pridobili dodatna znanja. Cilj je kakovostno izobraziti projektante za ustrezno reševanje problematike potresne ogroženosti stavb in usposobiti izvajalce protipotresne utrditve stavb z uporabo ustreznih gradbenih materialov in metod;
  3. Pregledati stavbni fond: izveden bo strokovni pregled relevantnih obstoječih stavb in ugotovljena stopnja njihove ogroženosti, kar bo temelj za nadaljnje ukrepanje;
  4. Zagotoviti finančna sredstva: preučene bodo možnosti zagotovitve finančnih sredstev za izvedbo prenov potresno ogroženih stavb oziroma zmanjšanje potresnega tveganja;
  5. Izvesti prenovo ogroženih stavb: projektiranje ter izvedba prenove potresno ogroženih stavb, pri čemer se opredeli prioritete, smotrno rabo javnih sredstev in se najprej prenovi ključne stavbe;
  6. Skrb za zagotavljanje ustrezne kakovosti utrditev: Strokovna podpora pri pripravi in izvedbi prenove.

Besedilo Resolucije je dostopno na povezavi TUKAJ. Prosimo vas, da nam vaše pripombe, predloge in mnenja posredujete najkasneje do torka, 29. 3. 2022 na naslov neza.jager@skupnsotobcin.si.


Nazadnje posodobljeno: