• Domov
  • Navodila za pomoč uporabnikom pri vlaganju in oddaji elektronskih vlog

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je pripravila posnetek spletnega seminarja kot pomoč uporabnikom pri vlaganju in oddaji elektronskih vlog.

Spletni seminar je namenjen pomoči pri vlaganju in oddaji elektronskih vlog za tri Javne razpise:

  • 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2022;
  • 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2022 ;
  • 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2022.

Povezava na več informacij TUKAJ.