• Domov
  • Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023

Objavljen je odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023, ki je v medresorskem usklajevanju. S spremembo odloka se v program dodajata ukrepa in sicer strokovne podlage za verigo HE na srednji Savi ter sofinanciranje prireditev v podporo trajnostnemu razvoju.

Poleg tega se za izvedbo  ukrepa »Nadgradnje železniških prog« dodajajo sredstva za leto 2022 v višini 30 mio EUR in za leto 2023 v višini 20 mio EUR. Glede na dosedanje zanemarjeno področje vlaganj v posodobitev železniške infrastrukture je pomembno bistveno okrepiti ta vlaganja in tako, s selitvijo prometa iz cest na železnice, prispevati k znižanju emisij toplogrednih plinov. V točki 2.3.11 je bolj podrobno predstavljen opis sofinanciranja ukrepa »Spodbujanje izgradnje infrastrukture za alternativna goriva in nakupa vozil na alternativni pogon«.

Za leto 2022 so pri ukrepu »Ukrepi za zmanjšanje energetske revščine« predvidena sredstva v višini 106,8 mio EUR, ki bodo skladno s določbami Zakona o omilitvi posledic dviga cen energentov porabljena za izplačilo solidarnostnega dodatka za odpravo energetske revščine. Pregled nad izplačilom teh sredstev bo imelo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za izvajanje ukrepov skladno s predlogom Zakona o omilitvi posledic dviga cen energentov.

Odlok je na voljo TUKAJ. Morebitne predloge in pripombe lahko pošljete do 5.4.2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.