Month: marec 2022 - stran 4 od 4

Na pobudo Skupnosti občin Slovenije podaljšan rok za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil do 30. aprila 2022

Kategorija: Finance

Skupnost občin Slovenije je dne 1. 2. 2022 z dopisom Ministrstvu za finance predlagala podaljšanje roka za oddajo letnih poročil (bilanc) na AJPES za občine. Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 17. februarja 2022 soglašala s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu,... Preberi več

Pojasnilo glede postopkov v primeru, ko županu preneha mandat zaradi nezdružljivosti

Ministrstvo za javno upravo je dne 1. 3. 2022 objavilo pojasnilo glede postopkov v primeru, ko županu preneha mandat zaradi nezdružljivosti. Zakon o lokalni samoupravi (ZLS – 37. a člen) določa, da županu preneha mandat, če nastopi funkcijo, ki ni združljiva s funkcijo župana, funkciji župana in poslanca pa sta nezdružljivi, kar določa Zakon o... Preberi več

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb – obvestilo o javni obravnavi predloga pravilnika

Kategorija: Zakonodaja

Obveščamo vas, da je na e-demokraciji objavljen osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki ga na podlagi drugega odstavka 9. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 –ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12... Preberi več