• Domov
  • Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje ureja posamezne cilje in ukrepe za posamezne plastične izdelke za enkratno uporabo in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko ter cilje in ukrepe za odpadke, ki nastanejo iz teh proizvodov, skupen cilj pa je zmanjšanje onesnaževanja okolja z odpadki iz teh proizvodov ter smotrna zasnova in raba teh proizvodov. Predlog uredbe tako z namenom zmanjšanja onesnaževanja okolja, zlasti vodnega (morskega) okolja, določa ukrepe za 10 najpogosteje najdenih plastični proizvodov za enkratno uporabo na obalah oceanov v EU in za ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko.

Za plastične proizvode za enkratno uporabo se za posamezne proizvode določajo različni ukrepi. Za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki se ne prepovedujejo, je predpisan sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Za plastične proizvode za enkratno uporabo, ki so embalaža, se uporablja predpis, ki ureja embalažo in odpadno embalažo, v okviru proizvajalčeve razširjene odgovornosti v skladu s predlogom te uredbe pa je za proizvajalce teh proizvodov določena obveznost plačila stroškov ozaveščanja, stroškov zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov in stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti.

Za proizvajalce, ki dajejo na trg v RS vlažilne robčke, balone, tobačne izdelke s filtri in filtre, ki se tržijo za uporabo s tobačnimi izdelki in ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, predlog uredbe uvaja sistem PRO s skupinskim izpolnjevanja obveznosti PRO, po zgledu že veljavnih predpisov. Uredba uvaja minimalne zahteve vzpostavitve  PRO. Proizvajalci, ki dajo na trg v RS vlažilne robčke, balone in tobačne izdelke bodo v okviru PRO sistema morali plačevati stroške ozaveščanja, stroške čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti, ki izvirajo iz teh proizvodov ter naknadnega prevoza in obdelave teh smeti ter stroške zbiranja in poročanja podatkov o proizvodih danih na trg v RS in pridobivanja podatkov o nastalih odpadkih iz teh proizvodov.  V primeru tobačnih izdelkov pa proizvajalci krijejo tudi stroške zbiranja odpadkov teh proizvodov, ki se zavržejo v javne sisteme za zbiranje odpadkov, vključno s tistimi, ki so povezani z infrastrukturo in njenim delovanjem, ter naknadnega prevoza in obdelave teh odpadkov. Stroški lahko vključujejo stroške vzpostavitve posebne infrastrukture za zbiranje odpadkov teh proizvodov, kot so ustrezne posode za odpadke, nameščene na lokacijah, ki so najbolj obremenjene zaradi smetenja. Za transparentno in sorazmerno porazdelitev stroškov čiščenja smetenja je predpisana metodologija izračuna teh stroškov, ki temelji na deležu odpadnih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v smeteh in deležu plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki se dajo na trg v RS.

Proizvajalci, ki dajo na trg v RS ribolovno opremo, ki vsebuje plastiko, bodo v okviru PRO sistema morali plačevati stroške za ločeno zbiranje odpadnega ribolovnega orodja, ki vsebuje plastiko, nadaljnje ravnanje z odpadki in stroške ozaveščanja o negativnem onesnaževanju okolja s temi odpadki. V RS nimamo še ustreznih podatkov o odpadnem ribolovnem orodju, zato se bodo posebej zbirali od uveljavitve uredbe dalje.

V uredbi je v 4. členu določen nacionalni cilj zmanjšanja plastičnih lončkov za pijače in plastičnih posod za živila za enkratno uporabo ter ukrepi za dosego tega cilja. Za zmanjšanje porabe teh plastičnih proizvodov za enkratno uporabo so sprejeti ukrepi tako za proizvajalce teh proizvodov, kot tudi za organizatorja prireditev, upravljavcev aparatov za tople in hladne napitke, in ukrepi za ponudnika pijače in hrane ter druge osebe, ki lahko s kakršnimi koli ukrepi prispevajo k zmanjšanju uporabe navedenih proizvodov. Ministrstvo bo Evropski Komisiji moralo poročati o doseženih ukrepih in ciljih za zmanjšanje uporabe plastičnih lončkov za enkratno uporabo in plastičnih posod za enkratno uporabo za živila.

Za namene recikliranja plastenk je v 16. členu predloga uredbe določen minimalen cilj ločenega zbiranja odpadnih plastenk, in sicer do 1. januarja 2025 dalje najmanj 77 % in do 1. januarja 2029 dalje najmanj 90 %. Za izračun cilja ločenega zbiranja odpadnih plastenk je predpisana metodologija za izvedbo sortirnih analiz mešane odpadne embalaže in metodologija izračuna količine odpadnih plastenk v RS.

Vljudno vas prosimo, da Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje pregledate in nam posredujete vaše pripombe na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 18. 3. 2022.


Nazadnje posodobljeno: