• Domov
  • Strategija razvoja splošnih knjižnic 2022-2027

Delovna skupina v okviru Združenja splošnih knjižnic je v letih 2020 in 2021 pripravila predlog strateškega dokumenta Strategija razvoja splošnih knjižnic 2022-2027, ki ga združenje strokovni in drugi javnosti pošilja v javno razpravo. K sodelovanju so povabili tudi Skupnost občin Slovenije, ki povezuje najpomembnejše partnerje splošnih knjižnic, njihove ustanovitelje in financerje. Pripombe, predloge in komentarje na predlog dokumenta prosimo pošljite na naslov barbara.horvat@skupnostiobcin.si, najkasneje do vključno 19. 4. 2022.