• Domov
  • Arhiv za april, 2022

Month: april 2022

Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica (Občina Črnomelj)

Izvedba: 2017 – 2020 Financiranje: Evropski sklada za regionalni razvoj, proračun Republike Slovenije, Občina Črnomelj Občina Črnomelj je na razširjenem območju nekdanjega rudniškega kompleksa v Kanižarici v letu 2004 pričela s prostorskim urejanjem poslovne cone TRIS Kanižarica. V prvi fazi je Občina Črnomelj pristopila k prenosu lastništva zemljišč, kjer je infrastruktura že, ali pa vsaj… Preberi več

Nacionalni program za Sklad za notranjo varnost (SNV/ISF)

Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za evropska sredstva nam je v seznanitev in potrditev posredovala Nacionalni program za Sklad za notranjo varnost (SNV / ISF). Evropski parlament in Svet EU sta namreč sprejela Uredbo vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost (SNV oz. angl. ISF) in Uredbo o določitvi skupnih določb o skladih, t.i. CPR, ki med… Preberi več

Stanovanjski sklad RS objavil nova Programa za sofinanciranje in Javni poziv za nakupe za leti 2022 in 2023

Stanovanjski sklad RS je z dnem 11.04.2022 v Uradnem listu RS št. 50/2022 in na svoji spletni strani objavil: Program sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanjskih enot v letih 2022 in 2023 Besedilo novega Programa in Vloga – obvezni obrazec za prijavo sta dosegljiva na spletni povezavi: https://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/program-sofinanciranja-zagotavljanja-javnih-najemnih-stanovanjskih-enot-in-bivalnih-enot-v-letih-2022-in-2023/ Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe… Preberi več

Predlog sprememb in dopolnitev Strategije razvoja prometa v RS do leta 2030 in Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030 ter priprava Operativnega načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje od leta 2022 do 2027

Ministrstvo za infrastrukturo mora v letu 2022 pregledati status izvajanja ukrepov iz Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 in Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 in Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem predlagati predlog morebitnih sprememb. Hkrati mora pripraviti in Vladi Republike Slovenije v… Preberi več

Osnutek Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in KP

Objavljen je osnutek Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu komunalnega prispevka in prispevka za začasno rabo obstoječe komunalne opreme za začasne objekte. Gradivo najdete TUKAJ. Komentarje nam lahko pošljete v obliki predlogov najpozneje do ponedeljka  23. 5. 2022 na elektronski naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si

Vpogled poslanih soglasij občin in najava za pošiljanje gradiv – GURS, Urad za množično vrednotenje nepremičnin –

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS), Urad za množično vrednotenje nepremičnin (UMVN), je v skladu z določili Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, oblikovala osnutke vseh 17 modelov vrednotenja, s katerimi se določajo posplošene vrednosti vseh nepremičnin v Sloveniji. Na sestankih, v mesecu januarju in marcu 2022, je bil skupaj z vami in združenji občin dosežen dogovor… Preberi več

Uspešni projekti občin: Odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda v porečju Meže (Občina Črna na Koroškem)

Izvedba: 2018 – 2022 Financiranje: Občina Črna na Koroškem, evropska sredstva, državni proračun V okviru projekta sta izvedeni investicija v dograditev javne kanalizacije na območju aglomeracije ID 8027 Podpec in izgradnja nove čistilne naprave velikosti 3.200 PE, na katero bo priključeno celotno obstoječe in novo javno kanalizacijsko omrežje  v Občini Črna na Koroškem. Izgradnja nove… Preberi več

Cenitev vrednosti pokopališč

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki jo zanima sledeče: ali ste pred sprejemom pokopališkega reda v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti pridobili cenitev vrednosti pokopališč z vso infrastrukturo ali ne?« Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

V fokusu 19. seje predsedstva SOS predlog Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja in opremljanje aglomeracij v območjih z nizko poselitvijo

Ajdovščina, 19. 4. 2022 – osrednja tema 19. seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije je bila posvečena tematiki gospodarskih javnih služb varstva okolja. Županje in župani so na seji s sogovorniki iz Ministrstva za okolje in prostor (mag. Franc Lenarčič, Andreja Čater in mag. Urška Jesih) ter pravnima strokovnjakoma inštituta Lex Localis dr. Boštjanom Brezovnikom in… Preberi več