Month: april 2022

Obremenjevanje stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin glede obremenjevanja stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami. Občine pogosto prejmejo pred-pripravljene pogodbe (npr. Telekom d.d.,  Elektro, vodovod,…) za obremenitev lastnih zemljišč s stvarnimi pravicami. Prvi odstavek 70. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem… Preberi več

Obremenjevanje stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede obremenjevanja stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami.  Občine pogosto prejmejo pred-pripravljene pogodbe (npr. Telekom d.d.,  Elektro, vodovod,…) za obremenitev lastnih zemljišč s stvarnimi pravicami. Prvi odstavek 70. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu:… Preberi več

Prehod daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso – zaključeno povpraševanje

Naslovila nas je občina članica, ki ima v mestnem središču urejeno ogrevanje večstanovanjskih objektov s sistemom daljinskega toplovodnega ogrevanja iz skupne kotlovnice. Trenutno se uporabniki tamkajšnje skupne kotlovnice ogrevajo kombinirano z zemeljskim plinom in kurilnim oljem, ob nastali energetski krizi pa intenzivno iščejo tudi druge alternativne oblike ogrevanja. Zanima jih: a) Ali druge občine razmišljajo… Preberi več

Odločitev za spremembo odloka o turistični in promocijski taksi (begunci iz Ukrajine)

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki prosi druge občine za posredovanje informacij, ali se bodo poslužile diskrecijske pravice in v odlok o turistični taksi vključile, da so begunci oproščeni njenega plačila. Vprašanje se jim je postavilo po tem, ko smo vam posredovali obvestilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo glede plačila… Preberi več