• Domov
  • Cenitev vrednosti pokopališč

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki jo zanima sledeče: ali ste pred sprejemom pokopališkega reda v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti pridobili cenitev vrednosti pokopališč z vso infrastrukturo ali ne

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.