• Domov
  • Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica (Občina Črnomelj)

Izvedba: 2017 – 2020

Financiranje: Evropski sklada za regionalni razvoj, proračun Republike Slovenije, Občina Črnomelj

Občina Črnomelj je na razširjenem območju nekdanjega rudniškega kompleksa v Kanižarici v letu 2004 pričela s prostorskim urejanjem poslovne cone TRIS Kanižarica. V prvi fazi je Občina Črnomelj pristopila k prenosu lastništva zemljišč, kjer je infrastruktura že, ali pa vsaj delno izgrajena ter  kjer je bil izkazan interes podjetji, ki že poslujejo v conah in tistih, ki nameravajo poslovati v coni, ko bodo za to ustreznejši pogoji. Tako je bila na severnem delu cone v letu 2017 zgrajena komunalna infrastruktura, in sicer cesta F v dolžini 425 m, cesta B v dolžini 80 m in cesta D v dolžini 71 m z vso pripadajočo infrastrukturo (FK, MK, vodovod, JR, ceste in pločniki). Trenutno se na tem delu nadaljuje gradnja ceste F v dolžini 172 m, ceste E1 v dolžini 73 m in ceste E2 v dolžini 78 m z vso pripadajočo infrastrukturo (FK, MK, vodovod, JR, ceste in pločniki). Dela bodo zaključena v letu 2022. Na južnem delu cone je bila v letu 2020 zgrajena komunalna infrastruktura, in sicer cesta B1 v dolžini 195 m, cesta G3 v dolžini 100 m in cesta G v dolžini 180 m z vso pripadajočo infrastrukturo (FK, MK, vodovod, JR, ceste in pločniki).

Foto: Občina Črnomelj, Anita Jamšek


Nazadnje posodobljeno: