• Domov
  • Osnutek Uredbe o razrešitvi nasprotja javnih interesov

Na podlagi 20. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP-3) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o razrešitvi nasprotja javnih interesov in ga posredovali v javno obravnavo na e-Demokracijo. Ker se predmetna uredba nanaša tudi na vsebine povezane z nalogami iz pristojnosti lokalnih skupnosti, objavljamo osnutek uredbe TUKAJ. Vaše pripombe in predloge lahko do 4. maja 2022 sporočite na ana.plavcak@skupnostobcin.si 


Nazadnje posodobljeno: