• Domov
  • Arhiv za april, 2022

Month: april 2022 - stran 2 od 3

Uspešni projekti občin: Izgradnja vrtca v Cankovi (Občina Cankova)

Izvedba: 2021-2022 Financiranje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Občina Cankova Izvedba novogradnje (prizidave) vrtca na Cankovi zajema tudi nakup in vgradnjo notranje opreme ter zunanjo ureditev. Z izvedeno investicijo se bodo povečali in izboljšali pogoji in površina namenjena kakovostnemu izvajanju dejavnosti predšolske vzgoje, pridobljenih bo 620,04 m2 uporabnih površin (432,27 m2 novogradnje, 187,77… Preberi več

Vabilo medijem na 19. sejo predsedstva SOS

Spoštovane predstavnice in predstavniki medijev, osrednja tema 19. seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije bo posvečena tematiki gospodarskih javnih služb varstva okolja. Županje in župani bodo na seji s sogovorniki iz Ministrstva za okolje in prostor (mag. Franc Lenarčič, Andreja Čater in mag. Urška Jesih) ter pranim strokovnjakom inštituta Lex Localis dr. Boštjanom Brezovnikom, govorili o… Preberi več

Umestitev Urada za demografijo v Maribor prvi korak pri spremembi lokacij državnih institucij

Danes, 12. aprila 2022, je v Mariboru potekala svečana otvoritev sedeža Urada Vlade RS za demografijo, ki se jo je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil njen podpredsednik, Peter Misja, župan občine Podčetrtek. Skupnost občin Slovenije je vabilo na svečano otvoritev prejela, ker je ena izmed pomembnih strateških nalog Skupnosti prav prizadevanje za enakomeren regionalni… Preberi več

Študija ekonomske upravičenosti

Skupnost občin Slovenije je na podlagi vprašanja občine članice naslovila vprašanje pristojnemu ministrstvu na temo študije ekonomske upravičenosti. Občina članica pripravlja Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, s katerim bo občina članica podelila neposredno horizontalno koncesijo. Zanimalo nas je, ali je potrebno… Preberi več

Uredba o smernicah nosilcev urejanja prostora

Na podlagi 16. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP-3) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o smernicah nosilcev urejanja prostora in jo posredovali v javno obravnavo na e-Demokracijo in ga najdete TUKAJ. Ker se predmetna uredba nanaša tudi na vsebine nalog iz pristojnosti lokalnih skupnosti in… Preberi več

Osnutek Uredbe o razrešitvi nasprotja javnih interesov

Na podlagi 20. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP-3) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o razrešitvi nasprotja javnih interesov in ga posredovali v javno obravnavo na e-Demokracijo. Ker se predmetna uredba nanaša tudi na vsebine povezane z nalogami iz pristojnosti lokalnih skupnosti, objavljamo osnutek uredbe TUKAJ. Vaše pripombe… Preberi več

Uspešni projekti občin: Obnova in ureditev prostorov za pogostitev in muzeja v mežnariji Sveti trije kralji v Slovenskih goricah (Občina Benedikt)

Izvedba: September 2019 – September 2021 Financiranje: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Občina Benedikt, Turistično-vinogradniško društvo Benedikt, Birocenter Maksimiljan Potočnik s. p. Z obnova mežnarije se je povečala turistična ponudba v občini Benedikt pa tudi širše v območju LAS. Predvsem je tu mesto za etnografsko in turistično vinogradniško društvo, ki lahko ponujata… Preberi več

Recepcija in prodaja izdelkov ob kulturnem spomeniku

Občina članica se je na sekretariat SOS obrnila s prošnjo po povpraševanju med občinami članicami. Občina namerava urediti recepcijo pri kulturnem spomeniku, kjer bi imela prostor za prodajo spominkov, kmetijskih proizvodov, osvežilnih pijač in prigrizkov.  Zanima jo, na kakšen način imate prodajo urejeno druge občine. Zanimajo jo konkretni primeri, ter prednosti in slabosti s katerimi… Preberi več