Month: april 2022 - stran 2 od 3

Podpredsednik SOS na otvoritvi sedeža Urada Vlade RS za demografijo  

Kategorija: Nekategorizirano

12. aprila 2022, je v Mariboru potekala svečana otvoritev sedeža Urada Vlade RS za demografijo, ki se jo je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil njen podpredsednik, Peter Misja, župan občine Podčetrtek. Skupnost občin Slovenije je vabilo na svečano otvoritev prejela, ker je ena izmed pomembnih strateških nalog Skupnosti prav prizadevanje za enakomeren regionalni razvoj,... Preberi več

Opomnik glede izvajanja javne službe v skladu z novelo Zakona o zaščiti živali

Kategorija: Zaščita živali

Novela Zakona o zaščiti živali (v nadaljnjem besedilu: zakon) je začela veljati 16. 10. 2021. Zakon določa, da je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba ter da se zapuščena žival namesti v zavetišče na območju občine, kjer je bila najdena, oziroma v zavetišče, ki zanjo izvaja javno službo oskrbe... Preberi več

Politične stranke in liste odgovarjale na ključna vprašanja lokalne samouprave

Kategorija: Nekategorizirano

Na zadnji seji predsedstva SOS je bil potrjen predlog, da se tudi SOS vključi v predvolilno obdobje na način, da opozorimo na nekaj ključnih vprašanj, ki bodo izhodišča pozneje z novo vlado. Na stranke in liste, ki bodo nastopile na volitvah v državni zbor smo naslovili vprašanja, ki so ključnega pomena za lokalno samoupravo in... Preberi več

Potekala 5. seja Komisije za gospodarske javne službe varstva okolja

Kategorija: GJS

Članice in člani Komisije za gospodarske javne službe so se kot delovno telo predsedstva sestali na svoji 5. seji, dne 12. 4. 2022 z namenom, da oblikujejo skupna (prehodna) stališča za Predsedstvo SOS na predloga Zakona o gospodarskih javnih službah varstva okolja. Izpostavljamo nekaj bolj pomembnih pripomb in opozoril: oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z... Preberi več

Navodilo za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev zaradi odsotnosti otrok zaradi karantene

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je oblikovalo navodilo za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev zaradi odsotnosti otrok zaradi karantene za obdobje od 1. 2. 2022 do 24. 2. 2022. Pokritje sredstev iz naslova izpada plačil staršev za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo uveljavlja občina ustanoviteljica oziroma občina koncedentka, ki je... Preberi več

SOS dosegel novo razlago obdavčitve zunanjih poslovnih površin

Kategorija: Prostor / Zakonodaja

Občine članice so opozorile Skupnost občin  Slovenije, da  so  največja trgovska podjetja organizirano pozvala občine, da spremenijo podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za zunanje poslovne površine. Njihovo nasprotovanje plačevanja NUSZ za zunanje poslovne površine je temeljilo na Sistemskih priporočilih Ministrstva za okolje in prostor (MOP)  za izvajanje sistema nadomestila za uporabo... Preberi več

Izkušnje s postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist na voljo tudi v posnetku

Kategorija: Nekategorizirano

82 udeležencev posveta Postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist je podrobneje spoznalo Zakona o urejanju prostora – 2 in 3 (ZUREP2 in ZUREP3) oziroma Zakon o javnih cestah (ZJC-B), kot splošna zakona o razlastitvi lastninske pravice v javno korist ter pogoje, pod katerimi je dopustna razlastitev oz. omejitev lastninske pravice. V uvodnem... Preberi več

Odgovori strank na ključna vprašanja lokalne samouprave

Spoštovani, Skupnost občin Slovenije se tokrat aktivno vključuje v predvolilno obdobje z namenom opozoriti na najbolj pereča vprašanja na področju lokalne samouprave, ki je prevečkrat prezrta. In to kljub dejstvu, da so občine del te države in kot take enakovreden partner. Z občinami se ne more pogajati temveč kvečjemu v skupnem dialogu iskati rešitve ter... Preberi več

Izhodišča za izvedbo Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027

Na  skupnem sestanku predstavnikov organizacij, imenovanih v horizontalno delovno skupino v okviru priprave Strateškega načrta SKP 2023-2027, in predstavnikov organizacij, imenovanih v širšo in ožje delovne skupine za pripravo predlogov in dokumentov Skupne kmetijske politike po letu 2020, dne 6. 4. 2022 so bila predstavljena Izhodišča za izvedbo Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje... Preberi več

Odlok o podnebnem skladu odgovarja na aktualne razmere na energetskih trgih

Kategorija: Energija / Podnebje

Vlada je izdala odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. Kot je pojasnil minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, odlok sledi trendom v letošnjem letu in hkrati odgovarja na aktualne razmere na energetskih trgih. Slovenija bo v letu 2022 na javni dražbi ponudila 2.672.500 emisijskih kuponov.... Preberi več