• Domov
  • Predlog Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti

Obveščamo vas, da je na e-demokraciji objavljen predlog Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti Pravilnik določa vrste zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva ter oblikovanja in vodenja zbirk podatkov. V kolikor bi na predlog pravilnika imeli pripombe vas prosimo, da jih posredujete na naslov info@skupnostobcin.si, najkasneje do 8. 4. 2022.