• Domov
  • Recepcija in prodaja izdelkov ob kulturnem spomeniku

Občina članica se je na sekretariat SOS obrnila s prošnjo po povpraševanju med občinami članicami. Občina namerava urediti recepcijo pri kulturnem spomeniku, kjer bi imela prostor za prodajo spominkov, kmetijskih proizvodov, osvežilnih pijač in prigrizkov.  Zanima jo, na kakšen način imate prodajo urejeno druge občine. Zanimajo jo konkretni primeri, ter prednosti in slabosti s katerimi se srečujete.

Vljudno vas sprosimo,  da vaše odgovore sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostocin.si, najkasneje do 15. 4. 2022.