• Domov
  • Umestitev Urada za demografijo v Maribor prvi korak pri spremembi lokacij državnih institucij

Danes, 12. aprila 2022, je v Mariboru potekala svečana otvoritev sedeža Urada Vlade RS za demografijo, ki se jo je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležil njen podpredsednik, Peter Misja, župan občine Podčetrtek. Skupnost občin Slovenije je vabilo na svečano otvoritev prejela, ker je ena izmed pomembnih strateških nalog Skupnosti prav prizadevanje za enakomeren regionalni razvoj, decentralizacija nalog in storitev ter ustrezno, optimalno zagotavljanje nujnih storitev občankam in občanom, ne glede na to, kje ti bivajo.

Podpredsednik SOS Peter Misja ob tej priložnosti izpostavlja: »V preteklih nekaj letih nam je uspelo zaustaviti nižanje kvalitete in dostopnosti upravnih storitev, vsaj nekoliko smo ublažili nižanje standarda poštnih in bančnih storitev. Ustrezna delovna mesta so seveda tisti pomemben element, skozi katerega ljudje ocenjujejo kvaliteto svojega življenja. Večanje števila kvalitetnih delovnih mest je mogoče tudi ali predvsem z ukrepi države – davčno politiko, razvojnimi spodbudami, enakopravno dostopnostjo do storitev širšega pomena,…pa tudi skozi realokacijo sedežev različnih državnih institucij iz Ljubljane na območja, kjer je njihova umestitev bolj smiselna

Skupnost občin Slovenije je redno posredovala zahteve državi, da sedeže nekaterih državnih organov realocira na druga območja, predvsem v luči dostopnosti do kvalitetnih delovnih mest na drugih območjih v Sloveniji in ne samo v Ljubljani. Prepričana je, da so takšne premestitve smiselne še posebej v časih po pandemiji, ko se je pokazalo, da je mogoče veliko dela opraviti tudi na daljavo. Torej je »obvezno« vsakodnevno prevažanje v Ljubljano in nazaj v resnici večinoma nepotrebno. »V Skupnosti občin Slovenije smo zato izjemno zadovoljni, da se je Vlada RS odločila, da sedež Urada za demografijo umesti v MO Maribor,« je izpostavil podpredsednik SOS.

Ob tej priložnosti Skupnost občin Slovenije ponovno izpostavlja že pred časom posredovani predlog Vladi RS, da država dodatno pripravi predlog mreže alokacije sedežev nekaterih njenih institucij (ministrstev, vladnih služb, agencij,…). »Umestitev Urada za demografijo v Maribor razumem kot prvi korak pri spremembi lokacij državnih institucij. Mogoče se naslednjič vidimo v Murski Soboti, ko bomo slavnostno otvorili nov sedež Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,« je še dodal.

Sporočilo za javnost – dokument za tiskanje