• Domov
  • Uredba o smernicah nosilcev urejanja prostora

Na podlagi 16. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; ZUreP-3) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o smernicah nosilcev urejanja prostora in jo posredovali v javno obravnavo na e-Demokracijo in ga najdete TUKAJ.

Ker se predmetna uredba nanaša tudi na vsebine nalog iz pristojnosti lokalnih skupnosti in lokalnih nosilcev urejanja prostora, vam pošiljamo osnutek uredbe in vas prosimo za vaše pripombe in predloge do 4.5.2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

(Za več informacij glede same uredbe se lahko obrnete na: barbara.radovan@gov.si ali telefon 01 478 70 31)