• Domov
  • Uspešni projekti občin: Izgradnja vrtca v Cankovi (Občina Cankova)

Izvedba: 2021-2022
Financiranje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Občina Cankova
Izvedba novogradnje (prizidave) vrtca na Cankovi zajema tudi nakup in vgradnjo notranje opreme ter zunanjo ureditev. Z izvedeno investicijo se bodo povečali in izboljšali pogoji in površina namenjena kakovostnemu izvajanju dejavnosti predšolske vzgoje, pridobljenih bo 620,04 m2 uporabnih površin (432,27 m2 novogradnje, 187,77 m2 rekonstrukcije).
Pri izvedbi investicije se pomembni tudi pozitivni dejavniki, povezani z njegovo uresničitvijo:
– povečana kakovost razpoložljivih površin za izvajanje predšolske vzgoje,
– dostopnost fizično oviranim osebam,
– povečana energetska učinkovitost javne stavbe, relativno zmanjšanje emisij,
– dvig kakovosti izvajanja predšolske vzgoje z neposredno povezavo z zunanjimi površinami,
– izboljšanje delovnih pogojev za vzgojitelje in druge strokovne delavce,
– sinergije z obstoječim vrtcem v neposredni bližini.


Nazadnje posodobljeno: