• Domov
  • Uspešni projekti občin: Odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda v porečju Meže (Občina Črna na Koroškem)

Izvedba: 2018 – 2022

Financiranje: Občina Črna na Koroškem, evropska sredstva, državni proračun

V okviru projekta sta izvedeni investicija v dograditev javne kanalizacije na območju aglomeracije ID 8027 Podpec in izgradnja nove čistilne naprave velikosti 3.200 PE, na katero bo priključeno celotno obstoječe in novo javno kanalizacijsko omrežje  v Občini Črna na Koroškem.

Izgradnja nove čistilne naprave in kanalizacijskega sistema je potekala v letih 2019-2021, v letu 2022 pa poteka poskusno obratovanje čistilne naprave. Zgrajena je kontinuirana biološka čistilna naprava z aerobno stabilizacijo blata na lokaciji v Balosu. Naprava ima velikosti 3200 PE, nanjo se bo v prihodnosti lahko priključila tudi aglomeracija Žerjav 8063. Predvideni sta nitrifikacija in delna denitrifikacija. Prednost izbrane tehnologije je v tem, da omogoča zanesljivo in robustno vodenje procesa čiščenja odpadne vode. Očiščena voda se bo odvajala v reko Mežo.

Foto: Občina Črna na Koroškem


Nazadnje posodobljeno: