• Domov
  • Vpogled poslanih soglasij občin in najava za pošiljanje gradiv – GURS, Urad za množično vrednotenje nepremičnin –

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS), Urad za množično vrednotenje nepremičnin (UMVN), je v skladu z določili Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, oblikovala osnutke vseh 17 modelov vrednotenja, s katerimi se določajo posplošene vrednosti vseh nepremičnin v Sloveniji. Na sestankih, v mesecu januarju in marcu 2022, je bil skupaj z vami in združenji občin dosežen dogovor o načinu pošiljanja gradiv in predstavljen vsebinski ter tehnični vidik usklajevanja z občinami.

Danes nas je GURS seznanil s seznamom občin, ki so soglasje že posredovale. Pri čemur vas prosijo, da jim do vključno 3.maja 2022 poveste ali bi bilo treba še kaj doreči, predvsem z namenom, da bodo vsi postopki na občinah tekli nemoteno v skladu z veljavnimi pravili in kot je bilo dogovorjeno na obeh sestankih.

Prav tako so najavili, da bodo gradivo poslali v dodatni stisnjeni (komprimirani) ZIP datoteki, z namenom, da jih lahko izvajalci objavijo poleg SHAPE-ov poslanih vrednostnih con modelov vrednotenja nepremičnin. Tako posredovano gradivo osnutkov modelov vrednotenja bo geodetska uprava uskladila z občinami, nato pa bo UMVN pripravil predlog modelov vrednotenja in skupaj s poskusnim izračunom pripravil za javno razgrnitev, ki bi se prav tako izvedla v prostorskih informacijskih sistemih občin.

Več informacij je na voljo v dopisu, kontakti občin (GIS izvajalcev) pa tukaj.

Vabljeni k vpogledu dokumentov.


Nazadnje posodobljeno: