• Domov
  • Osnutek Uredbe o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo

Na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) so na Ministrstvu za okolje in prostor pripravili osnutek Uredbe o nadomestilu za degradacijo in uzurpacijo, ki poenostavlja način izračuna odmerjene denarne kazni v postopkih legalizacije objektov, do katerega lahko dostopate TUKAJ. Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na osnutek v obliki obrazca (tukaj) do srede, 1. junija 2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

Dodatno: Na MOP prosijo, da o javni razpravi omenjenega predpisa seznanite tudi vaše člane in drugo zainteresirano strokovno javnost.