• Domov
  • Elektronski javni razpisi

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki razmišlja o prehodu javnih razpisov za sofinanciranje različnih neprofitnih dejavnosti (kultura, humanitarne, invalidske,…) v elektronsko obliko.

Občina članica že vodi nekaj javnih razpisov v elektronski obliki, to prakso pa bi želela razširiti na večino javnih razpisov.

Zanima nas: 

Kakšno prakso imate v vaši občini na tem področju ter s katerimi ponudniki teh storitev imate vzpostavljene dobre rešitve?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do četrtka, 2. 6. 2022 na naslov gregor.borak@skupnostobcin.si.