• Domov
  • Obnovljen Zdraviliški park Dobrna

Izvedba: 2016 – 2021

Financiranje: Občina Dobrna, sredstva EU, partnerji na projektih, državni proračun

Najprej so se opravila večja arboristična dela na drevnini, tako da so s pomočjo alpinistov povezali vrhe in veje večjih dreves, da bi jih zavarovali proti lomu.  Že leta 2018 je občina v okviru projekta LAS uredila medgeneracijsko točko, kjer je omogočen kotiček za medgeneracijsko povezovanje, druženje, doživetje in zdravo gibanje v naravi oseb vseh starostnih in ranljivih skupin. V letu 2020 se je v sklopu projekta LAS Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave na območju Zdraviliškega parka Dobrna prenovila javna razsvetljava z led svetilkami in kandelabri. V letu 2021 se je uspešno zaključila operacija »Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave zelene Dobrne«, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja Evropa investira v podeželje. Zaradi občinskih vlaganj v zadnjih letih bo ta izjemni park, ki je bil ogrožen, preživel. Tu je omogočen prostor za aktivno preživljanje prostega časa, spodbujeno je medgeneracijsko povezovanje, urejen je prostor za druženje, izvajanje različnih aktivnosti, vadbo, itd. Zaradi raznolikega rastja ponuja park obiskovalcu v vsakem letnem času izjemna doživetja.

Foto: Arhiv Občine Dobrna


Nazadnje posodobljeno: