• Domov
  • Obvestilo glede objave novih Splošnih smernic s področja varovanja kmetijskih zemljišč

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da je objavilo nove splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč, in sicer:

– Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč za pripravo občinskih prostorskih načrtov, v katerih se določa oziroma spreminja območja trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč (št. 3502-63/2020/6 z dne 21. 3. 2022; spremenjeni sta 3. in 4. točka poglavja I. Splošne usmeritve),

– Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč za pripravo občinskih prostorskih načrtov, v katerih se ne določa območij trajno varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč (št. 3502- 3/2021/2 z dne 21. 3. 2022; spremenjeni sta 4. in 5. točka poglavja I. Splošne usmeritve).

Splošni smernici sta objavljeni na spletni strani https://www.gov.si/teme/varstvo-kmetijskih-zemljisc/

Splošni smernici se spreminjata v delu, ki se nanaša na določanje namenske rabe zemljišč, ki so po namenski rabi kmetijska po dejanski rabi pa gozd. Po novem se meja namenske rabe med kmetijskimi in gozdnimi zemljišči ne povzema več glede na dejansko stanje v prostoru.

Hkrati vas obveščamo, da je po novem nosilec za področje gozdarstva izključno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo.


Nazadnje posodobljeno: