• Domov
  • Organi skupne občinske uprave

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima postopanje ostalih občin, ki so prejele zavrnjen zahtevek za sofinanciranje Organa skupne občinske uprave. 

Občina članica je s strani MJU prejela delno zavrnjen zahtevek za sofinanciranje Organa skupne občinske uprave, kjer je bil kot glavna utemeljitev zavrnitve naveden razlog, da delovna mesta kjer:

– so JU zaposleni s polovičnim delovnim časom in opravljajo po njihovem mnenju nesorodne delovne naloge (npr. varstvo okolja in urejanje prometa);

– so zaposleni na OSOU izključno s polovičnim delovnim časom;

– so delovna mesta izven sistemizacije, npr. pripravnik;

niso predmet sofinanciranja v skladi s 26. členom ZFO-1.

Prav tako ji v MJU niso šteli naloge, ki jih OSOU opravlja za občino članico, kjer dela niso opravljali polno zaposleni javni uslužbenci, ampak samo zaposleni s polovičnim delovnim časom in ji tako znižali delež sofinanciranja s 55% na 50%.

Navedeni člen ZFO-1, ki ureja skupno opravljanje nalog občinske uprave, namreč o zgoraj navedenem ne govori, prav tako pa to ni urejeno s Pravilnikom o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave in tudi v drugih predpisih.

Zanima nas: 

Kako postopate v vaši občini v podobnih primerih ter ali nameravate na podlagi neupravičeno zavrnjenih zahtevkov ukrepati ter sprožiti upravni spor?

Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do srede, 1. 6. 2022 na naslov gregor.borak@skupnostobcin.si.