Month: maj 2022 - stran 2 od 4

Organi skupne občinske uprave

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima postopanje ostalih občin, ki so prejele zavrnjen zahtevek za sofinanciranje Organa skupne občinske uprave.  Občina članica je s strani MJU prejela delno zavrnjen zahtevek za sofinanciranje Organa skupne občinske uprave, kjer je bil kot glavna utemeljitev zavrnitve naveden razlog, da delovna mesta kjer:… Preberi več

Predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v ponovni javni obravnavi

Obveščamo vas, da je predlog Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje v ponovni javni obravnavi do 20. junija 2022. Predlog uredbe se od predhodnega razlikuje predvsem v  sistemskih določbah proizvajalčeve razširjene odgovornosti v skladu z ZVO-2, ki je pričel veljati 13. 4. 2022. Vljudno vas prosimo, da vaše pripombe in predloge za izboljšavo… Preberi več

Predlog zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. S predlogom zakona se uvajajo rešitve za blažitev preobremenjenosti pristojnih državnih organov, ki so vključeni v procese na… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju omogoča izvrševanje Zakona o splošnem upravnem postopku v delu, ki se na naša na vročanje dokumentov v elektronski obliki… Preberi več

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Osnutek pravilnika sledi spremembi Zakona o splošnem upravnem postopku, ki se je uveljavila z Zakonom o… Preberi več

Vzpostavitev centra za zaščito in reševanje Dobrovnik

Izvedba: 2018 – 2019 Financiranje: lastna sredstva občine, sredstva ZFO-1 Osnovni namen in cilj projekta  je bil vzpostavitev centra za namene izvajanja dejavnosti iz širšega področja zaščite in reševanja.  Vzpostavitev centra je zagotovila ustrezne pogoje za delovanje prostovoljnih gasilcev PGD Dobrovnik, Civilne zaščite, Policije ter sodoben večnamenski prostor za izvajanje izobraževanj z področja zaščite in… Preberi več

Subvencioniranje cene programa dnevnega varstva za starejše občane

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima subvencioniranje cene programa dnevnega varstva za starejše občane.  V občini članici je začel delovati dnevni center za varstvo starejših občanov. Ker bi radi, da je ta storitev cenovno čimbolj dostopna uporabnikom, je v njihovem interesu, da bi lahko zagotovili subvencijo pri ceni te… Preberi več

Pripadajoča sredstva parkovnim lokalnim skupnostim

Zakon o Triglavskem narodnem parku v četrtem odstavku 11. člena določa, da se parkovnim lokalnim skupnostim za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih izvajajo oziroma zagotavljajo v narodnem parku iz državnega proračuna dodeli 0,20 % dohodnine vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina. Ministrstvo, pristojno za finance, ugotovi in sporoči parkovnim… Preberi več