Month: maj 2022 - stran 3 od 4

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Glavni cilj zakona je poenostavitev postopkov odločanja o pravicah iz javnih sredstev ter zagotovitev pravičnejšega sistema socialnih transferjev (upoštevanje bolj realnega materialnega položaja, postopna ločitev družinske politike od… Preberi več

Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Z zakonom se predlaga sprememba 74.č člena, ki ureja centralni imenik. Predlagana rešitev vzpostavlja pravno podlago za učinkovitejše izvajanje nekaterih kadrovskih postopkov za podporo izvajanju politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Cilj novele zakona je noveliranje tistih določb, za katere je Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost z Ustavo. Sprememba določb bo prispevala k ureditvi področja preoblikovanja zasebnega zdravstvenega delavca s koncesijo za izvajanje… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. S predlogom zakona se predlaga ustanovitev nove mestne občine, in sicer bi mestna občina postala Občina Brežice. Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe… Preberi več

Vlada RS izdala Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi. Z njo je s ciljem izboljšanja požarne varnosti na lokalni in državni ravni povišala višino požarne takse. S spremembo Uredbe o požarni taksi je odstotek požarne takse od zavarovalne premije, ki se mora plačati državi na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti, namesto dosedanjih… Preberi več

Obnovljen Zdraviliški park Dobrna

Izvedba: 2016 – 2021 Financiranje: Občina Dobrna, sredstva EU, partnerji na projektih, državni proračun Najprej so se opravila večja arboristična dela na drevnini, tako da so s pomočjo alpinistov povezali vrhe in veje večjih dreves, da bi jih zavarovali proti lomu.  Že leta 2018 je občina v okviru projekta LAS uredila medgeneracijsko točko, kjer je… Preberi več

Posvet z občinami glede priprave regionalnih prostorskih planov

Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta »Pilotni projekt za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje v letih 2021-2022« vabi na posvet z vsemi občinami v državi glede priprave regionalnih prostorskih planov (RPP). Na posvetu vas želijo seznaniti z aktivnostmi, ki jih na ministrstvu izvajajo za čim boljšo pripravo prve generacije RPP, z vašo vlogo… Preberi več

Pravilnik o lokacijski informaciji v medresorski obravnavi

Ministrstvo za okolje in prostor nas je seznanilo, da je bil Pravilnik o lokacijski informaciji usklajen s podanimi pripombami, ter poslan v medresorsko usklajevanje. Pri tem so izpostavili, da je bilo s strani občin  (SOS, ZOS in ZMOS) podanih veliko pripomb in predlogov na Pravilnik, zaradi česar vam pošiljajo dopolnjen osnutek Pravilnika v ponoven vpogled…. Preberi več

Način usklajevanja modelov vrednotenja z občinami

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti. Pri pripravi predloga modelov vrednotenja sodelujejo tudi občine. Ob preverjanju modelov je GURS ugotovil, da modeli, določeni skladno z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja, ki je bila sprejeta v marcu 2020 in objavljena v Uradnem listu RS številka 20/20, niso… Preberi več