• Domov
  • Pravilnik o lokacijski informaciji v medresorski obravnavi

Ministrstvo za okolje in prostor nas je seznanilo, da je bil Pravilnik o lokacijski informaciji usklajen s podanimi pripombami, ter poslan v medresorsko usklajevanje. Pri tem so izpostavili, da je bilo s strani občin  (SOS, ZOS in ZMOS) podanih veliko pripomb in predlogov na Pravilnik, zaradi česar vam pošiljajo dopolnjen osnutek Pravilnika v ponoven vpogled.
Vsem občinam, ki ste se že odzvale na prvotno verzijo Pravilnika, se najlepše zahvaljujemo, ob tem pa vam dajemo možnost dodatnih pripomb in predlogov v obliki obrazca na Pravilnik do vključno 20.5.2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si

PRAVILNIK najdete TUKAJ. 

Priloga 1 (Zahteva za izdajo lokacijske informacijetukaj)

Priloga 2 (Lokacijska informacijatukaj)