• Domov
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Glavni cilj zakona je poenostavitev postopkov odločanja o pravicah iz javnih sredstev ter zagotovitev pravičnejšega sistema socialnih transferjev (upoštevanje bolj realnega materialnega položaja, postopna ločitev družinske politike od politike socialnega varstva). Pri letnih pravicah iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačila vrtca ter subvencija malice in kosila) se pri ugotavljanju materialnega položaja upošteva le še dohodek, ne pa tudi premoženje, otroški dodatek pa se po predlogu ne upošteva kot dohodek pri priznanju državne štipendije in subvencije najemnine. Hkrati pa se poenostavlja tudi postopek priznavanja pravic, ki omogoča učinkovito izdajo informativnih izračunov. Predlog zakona predvideva v letu 2023 dodatno obremenitev za državni proračun v višini 4 mio EUR ter 330.000 EUR za proračun občin za vsako leto posebej in sicer za subvencijo najemnin 130.000 EUR, za znižanje plačila vrtca pa 200.000 EUR.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov neza.jager@skupnostobcin.si najpozneje do 9. 6. 2022.