• Domov
  • Sprememba javnih razpisov za sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode in vodovodne sisteme
Ministrstvo za okolje in prostor je v Uradnem listu RS objavilo spremembi dveh javnih razpisov – Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev; Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 populacijskih enot (PE).
S spremembami se v javna razpisa vključuje:
  • načelo »da se ne škoduje bistveno« (Do No Significant Harm – DNSH) in
  • zahteve glede označevanje projekta, informiranje in obveščanje javnosti o projektu skladno z zahtevami evropskih uredb vezanih na izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Javni razpis za odvajanje in čiščenje odpadne vode se dopolnjuje tudi z razširitvijo pogoja energetske nevtralnosti z dodatno izjemo, da je z nadgradnjo čistilne naprave dopustno, da se povprečna poraba električne energije zmanjša vsaj za 10 %. Javni razpis za investicije v vodovodne sisteme pa se med drugim dopolnjuje z jasnejšim definiranjem predmeta sofinanciranja in dopolnjenim zapisom kriterijev za povečanje energetske učinkovitosti sistemov ali delov sistema oskrbe s pitno vodo skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost.

Več informacij je dostopnih tukaj.


Nazadnje posodobljeno: