• Domov
  • Sprememba Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev

Obveščamo vas, da je Uprava Republike Slovenije za javna plačila v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Uradnim listom RS razvila nov spletni portal UJP JN Plačila, prek katerega bodo naročniki poročali o izvršenih plačilih iz naslova pogodb, sklenjenih po izvedenih postopkih javnega naročanja. V zvezi z navedenim je bil sprejet tudi Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, ki je dostopen na spletni povezavi TUKAJ.

Naročniki bodo od 1. 1. 2023 dalje prek portala UJP JN Plačila mesečno poročali o izvršenih plačilih iz naslova pogodb. Podatki o izvršenih plačilih, zbrani prek portala UJP JN Plačila, bodo objavljeni na portalu javnih naročil. S povezovanjem portala UJP JN Plačila in portala javnih naročil se bo povečala transparentnost porabe javnih sredstev in javnega naročanja, saj bo zainteresirani javnosti omogočeno sprotno spremljanje izvrševanja vseh pogodb, sklenjenih po izvedenih postopkih javnega naročanja.


Nazadnje posodobljeno: