• Domov
  • Subvencioniranje cene programa dnevnega varstva za starejše občane – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo subvencioniranje cene programa dnevnega varstva za starejše občane. 

V občini članici je začel delovati dnevni center za varstvo starejših občanov. Ker bi radi, da je ta storitev cenovno čimbolj dostopna uporabnikom, je v njihovem interesu, da bi lahko zagotovili subvencijo pri ceni te storitve za občane.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev v 2. točki 24. člena opredeljuje institucionalno varstvo  kot storitev, ki se izvaja v trajanju:

– 24 ur dnevno (celodnevno institucionalno varstvo)

– krajši čas od 24 ur in sicer v primeru dodatne vključitve upravičenca v drugo socialno varstveno storitev

– 10 ur dnevno ali krajši čas (dnevno varstvo)

Zakon o socialnem varstvu 16. členu določa, da institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine. 99. člen pa določa, da se iz proračuna občine financirajo  stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Izvajalec omenjene storitve bo dom starostnikov, ki je javni zavod v javni mreži.  Omenjeni dnevni center je njihova dislocirana enota.

Zanimalo nas je: 

Ali  v vaši občini subvencionirate  ceno storitve dnevnega varstva za starejše občane?

Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.