• Domov
  • Uredba o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ.

S predlogom dopolnitve uredbe se zmanjšuje onesnaževanje površinskih voda in spodbuja gospodarno in trajnostno rabo termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji, s čimer se izpolnjujejo zahteve Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22.12.2000). S spremembo uredbe pa se sanira tudi odstopanje glede na opozorilo Evropske komisije o neustreznem prenosu direktiv, saj je Evropska komisija namreč že 14. 5. 2020 Sloveniji izdala uradni opomin zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz nekaterih členov Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah. Tako se s predlogom spremembe uredbe ta kršitev sanira tudi v delu, ki se nanaša na vsebino zadevne uredbe.

Prosimo, da gradivo pregledate in nam vaše morebitne pripombe sporočite na elektronski naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najpozneje do 3. 6. 2022.


Nazadnje posodobljeno: