• Domov
  • Večnamenski objekt v Famljah – 2. faza (Občina Divača)

Izvedba: 2019 – 2022
Financiranje: občinska sredstva, sofinanciranje občinskih investicij po 23. členu Zakona o financiranju občin in EKO sklad
V okviru projekta se je izvedla prenova in rekonstrukcija nekdanjega objekta LIV Famlje oz. starega rudarskega poslopja, ki je bilo okoli leta 1900 zgrajeno za potrebe rudnika črnega premoga v Famljah. V bistvu se je nadaljevala faznost prenove objekta.
V 1.fazi je Občina Divača odkupila objekt in v letu 2016 začela s prenovo. V tem letu je potekala rekonstrukcija obstoječega ostrešja. Poleg menjave ostrešja in strehe se je izvedla tudi protipotresna sanacija objekta. Stroške nakupa objekta in navedenih del je takrat v celoti financirala občina Divača.
V 2. fazi, od leta 2019 dalje, pa je potekala energetska sanacija in prenova notranjega dela objekta, ki je vključevala izdelavo novih prostorov, inštalacij, tlakov, stavbnega pohištva, fasade in čistilne naprave. Prenovljen projekt ima tako večnamensko dvorano, narejen bo tudi muzej rudarstva in urejene spremljevalne dejavnosti.


Nazadnje posodobljeno: