• Domov
  • Vlada RS izdala Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi. Z njo je s ciljem izboljšanja požarne varnosti na lokalni in državni ravni povišala višino požarne takse.

S spremembo Uredbe o požarni taksi je odstotek požarne takse od zavarovalne premije, ki se mora plačati državi na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti, namesto dosedanjih petih devet odstotkov od osnove za obračun požarne takse. S tem bo zagotovljen višji pritok požarne takse za izboljšanje požarne varnosti na lokalni in državni ravni. Lokalnim skupnostim bodo tako zagotovljena višja sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah, državi pa bo sredstva namenila za financiranje dejavnosti širšega pomena vključno s standardiziranimi gasilskimi zavarovanji pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranimi gasilskimi zavarovanji vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog.

Predlagana sprememba Uredbe o požarni taksi je neposredno povezana s predlogom spremembe tretjega odstavka 58. člena Zakona o varstvu pred požarom, ki v povezavi s financiranjem standardiziranih gasilskih zavarovanj, ki preide z lokalnih skupnosti na državo, kot to določa Zakon o finančni razbremenitvi občin. V predlogu Zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom, je namreč predlagana sprememba spodnje meje odstotka sredstev požarne takse, ki se namenja za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah s sedanjih 70 na 50 odstotkov.

Sprememba 5. člena Uredbe o požarni taksi pomeni višji pritok požarne takse, in sicer z devetih na 18 milijonov EUR letno.

Uredba se bo začela uporabljati 1. oktobra letos zaradi usklajevanja s Slovenskim zavarovalnim združenjem in z namenom, da imajo zavarovalnice čas za prilagoditev sistema obračunavanja požarne takse.