Izvedba: 2019 – 2020
Financiranje: javno zasebno partnerstvo Občine Dravograd in SGP Pokeržnik d.o.o.

Obnovljen vrtec je dvoetažen in sestavljen iz dveh lamel ter osrednjega prostora. V pritličju sta levo in desno ob centralnem prostoru locirani po dve igralnici s pripadajočim programom sanitarij, garderob in pomožnih prostorov. V severnem delu objekta, pod igralnico za prvo starostno skupino smo umestili tehnične prostore in prostore za potrebe zunanjega igrišča. Dostop je mogoč tudi iz vrtne strani. Vse igralnice za drugo starostno skupino imajo poleg igralnice še ustrezno pokrit zunanji del. Dostop do zunanjega igrišča je mogoč preko osrednjega prostora, oziroma neposredno iz igralnice.
Za potrebe vertikalne komunikacije smo predvideli vgradnjo dvigala, ki bo lociran v osrednjem delu objekta. V nadstropju je predviden glavni vhod v objekt. SZ ob predvidenih parkiriščih. Lamela desno od centralnega vhoda predstavlja prostor za dve igralnici prve starostne skupine in pripadajoče prostore. V lameli desno od osrednjega prostora pa bomo uredili prostore za strokovne delavce, kuhinjo s skladiščem ter kotlovnico. Vsi tehnični prostori se napajajo iz tehničnega dvorišča lociranega neposredno ob objektu.


Nazadnje posodobljeno: