• Domov
  • Vzpostavitev centra za zaščito in reševanje Dobrovnik

Izvedba: 2018 – 2019

Financiranje: lastna sredstva občine, sredstva ZFO-1

Osnovni namen in cilj projekta  je bil vzpostavitev centra za namene izvajanja dejavnosti iz širšega področja zaščite in reševanja.  Vzpostavitev centra je zagotovila ustrezne pogoje za delovanje prostovoljnih gasilcev PGD Dobrovnik, Civilne zaščite, Policije ter sodoben večnamenski prostor za izvajanje izobraževanj z področja zaščite in reševanja, kakor tudi raznih drugih dogodkov kot so delavnice, kongresi, razstave ipd. Projekt kot celota pa lahko nudi tudi podporo raznim oblikam mednarodnih sodelovanj,  ki se v praksi že vzpostavljajo, predvsem z sosednjo Madžarsko, z katero si zaradi same bližine delijo več področij na temo zaščite in reševanja (poplavna ogroženost, morebitni gozdni ali drugi požari, evakuacijske poti ipd.) Širok spekter uporabnosti objekta Center za zaščito in reševanje zagotavlja tudi sama lokacija, ki je v osrednjem centru oz. t.i. upravnem središču Občine Dobrovnik.

Foto: CZR


Nazadnje posodobljeno: