• Domov
  • Zdravstveni svet potrdil Izhodišča za strategijo razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031

Dokument je bil predstavljen na seji Zdravstvenega sveta 19. 4. 2022. Člani ZS so dokument podprli in predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj te dejavnosti v Sloveniji. Dokument je v okviru Ministrstva za zdravje pripravila Delovna skupina v dialogu s pomembnimi deležniki in ob strokovni podpori Svetovne zdravstvene organizacije, usklajen je bil tudi s predstavniki lokalnih skupnosti. Izhodišča so popolnoma v sozvočju z ravnokar objavljeno Evropsko strategijo za primarno zdravstveno varstvo. Skladno s širšim kontekstom razvoja zdravstvenega varstva in ob upoštevanju potreb prebivalstva so v dokumentu  opredeljeni naslednji strateški cilji: enaka dostopnost do celovite oskrbe čim bližje prebivalcem, usmerjenost v uporabnika in njegovo opolnomočenje, celovita in integrirana obravnava pacienta, kakovostna in varna obravnava ter usmerjenost v preventivno zdravstveno varstvo. Vzporedno z nastajanjem dokumenta strategije so bili že izvedeni nekateri nujni kratkoročni ukrepi, ki jim morajo na podlagi sprejetih izhodišč v najkrajšem možnem času slediti nadaljnji koraki. Ti so opredeljeni v prav tako pripravljenem akcijskem načrtu do leta 2024.

Več podrobnosti o izhodiščih lahko preberete TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno: