• Domov
  • Arhiv za junij, 2022

Month: junij 2022

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic – osnutek – v mnenje

SOS je prejela obvestilo, da je pripravljen osnutek vladnega gradiva, s katerim se spreminja Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16). Predlagana sprememba 13. člena zadeva tudi občine, na območju katerih obratujejo podjetja, ki v skladu s to uredbo izpolnjujejo pogoje za razvrstitev med obrate večjega tveganja za… Preberi več

Zavarovalno posredovanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede sklepanja pogodb o posredovanju zavarovalnih poslov. Občina članica je z družbo za zavarovalno posredovanje sklenila pogodbo o posredovanju zavarovalnih poslov in družbi izdala pooblastilo za opravljanje poslov zavarovalnega poslovanja. Zanima nas:  Ali ste se tudi v vaši občini odločili… Preberi več

Predlog uredbe o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je pripravil Osnutek predloga uredbe o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev, pri čemer gre za podzakonski predpis, ki se izdaja na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o informacijski varnosti. Osnutek uredbe IBS v največji meri ohranja dosedanjo vsebino Pravilnika, ki je namenjena izvajalcem… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Predlagana je sprememba v delu metodologije izračuna deleža odpadne embalaže, za katerega mora v skupnem sistemu PRO posamezna družba zagotoviti ravnanje z odpadno embalažo v imenu proizvajalcev, ki so jo pooblastili za izpolnjevanje obveznosti PRO. Glede… Preberi več

Dobri projekti občin: Mitski park Rodnik (InterReg SLO-HR)

Izvedba: 2018 – 2021 Financiranje: občina, evropska sredstva Ustvarili smo čezmejno turistično destinacijo Mitski park, katere glavne znamenitosti se nahajajo na hrvaški strani (občina Mošćenička Draga, območje Trebišća) in na slovenski strani (občina Hrpelje – Kozina, območje Rodika). Ideja projekta je najti povezave med obema krajema in turistično valorizacijo mitske krajinske dediščine, ki temelji na… Preberi več

Študijski obisk evropskih institucijv Bruslju za predstavnike lokalnih skupnosti

Predstavništvo Evropske komisije v Ljubljani je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije izvedlo že šesti študijski obisk evropskih institucij. V okviru tokratnega obiska se je 25 predstavnic in predstavnikov občin udeležilo predstavitve na temo kohezijske politike ter na temo digitalne preobrazbe (kako lahko Evropska komisija podpira tranzicijo čez okvirje kohezijske politike). Sledila je predstavitev programa… Preberi več

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Glavni cilj sprememb in dopolnitev zakona je, da se kot glavni kriterij pri določanju delovnega časa voznikov pri prevozu… Preberi več

Elektronsko arhiviranje – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa občin glede elektronskega arhiviranja plačilnih list in dokumentacije o izplačilu plač (dokumentacijo, ki jo je potrebno trajno arhivirati). Zanimalo nas je:  Kako ste to uredili v vaši občini ter katerega izvajalca imate? Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Evidentiranje člana v delovno skupino za prenovo Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji

Skupnost občin Slovenije bo imenovala člana/članico in nadomestnega člana/članico v delovno skupino za prenovo Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji.   Delovna skupina za prenovo Resolucije Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: KPK) je na Skupnost občin Slovenije naslovila dopis št. 007-1/2022/44 z dne 14. 6. 2022 v katerem obveščajo, da bo KPK… Preberi več