Month: junij 2022

Razpis za pridobitev in podaljšanje nazivov Mladim prijazna občina

Inštitut za mladinsko politiko razpisuje že enajsto leto zapored natečaj za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina. Certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot... Preberi več

SOS na uvodnem sestanku vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Kategorija: Nekategorizirano

Skupnost občin Slovenije se je dne 20. 6. 2022 udeležila uvodnega sestanka vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Na sestanku je bil prisoten tudi predsednik vlade RS, dr. Golob. Na vladni in sindikalni strani so bile predstavljene odprte problematike. V teku pogajanj bodo potekali pogovori o usklajevanju plač z... Preberi več

Pojasnilo za izvajanje novega Zakona o urejanju prostora do sprejema podzakonskih aktov

Obveščamo vas, da Ministrstvo za okolje in prostor seznanja s pojasnilom za izvajanje novega Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 199/21; ZUreP-3), ki je začel veljati 31. decembra 2022 in se je začel uporabljati 1. junija 2022, je v 339. členu določeno, da Vlada RS izda izvršilne (podzakonske) predpise iz svoje pristojnosti v šestih... Preberi več

Projekt medsebojnega sodelovanja z regijo Basra v Iraku obrodil sadove

Kategorija: Projekti

Skupnost občin Slovenije je vodilni partner projekta medsebojnega sodelovanja z iraško provinco Basra, v katerem sodelujejo še podjetje Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o., Zavita d.o.o. in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V sredo 15. junija 2022 smo na skupnem dogodku, ki je potekal v Basri in preko spleta, zaključili projektne aktivnosti, ki so... Preberi več

Še zadnji predstavitveni seminar “Iniciative EUCF” za občine

Kategorija: Nekategorizirano

Predstavnice in predstavniki občin, javnih zavodov in podjetij so se srečali na zadnjem brezplačnem spletnem seminarju »Inciative EUCF – European City Facility«. Iniciativa je v sklopu Okvirnega programa za raziskave in inovacije Evropske unije (Horizon 2020) ustvarjena s strani mest za mesta. Cilj iniciative je več kot 200 občinam širom Evropske Unije pomagati pri izdelavi... Preberi več

Na izobraževanju o plačnem sistemu v javnem sektorju s poudarkom na ureditvi dodatkov

Kategorija: Nekategorizirano

Na izobraževanju dne 15. 6. 2022 so bile predstavljene pravne podlage na področju plač v javnem sektorju, posebej pa dodatki, ki jih določata in urejata ZSPJS in KPJS ter drugi predpisi in pravila, ki jih je treba upoštevati predvsem pri določanju in izplačevanje dodatkov. Predavala je Štefka Korade Purg, dolgoletna vodja Sektorja za organizacijo javnega... Preberi več

3. seja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja

Članice in člani Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Skupnosti občin Slovenije so se v petek, 10. 6. 2022 preko video povezave sestali na 3. seji. K sodelovanju so povabili tudi predstavnike Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Letalskega centra Maribor. Obravnavali so 3 točke dnevnega reda, in sicer:  1. Zeleno naročanje, 2.... Preberi več

Občine bodo dobile povrnjena finančna sredstva na podlagi SUP-uredbe – IZPOLNITE ANKETO

Kategorija: GJS

Dne 7. 6. 2022 je preko spleta potekala predstavitev Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki je v ponovni javni obravnavi zaradi spremenjene pravne podlage (ZVO-2) . Predlog uredbe se od predhodnega razlikuje predvsem v sistemskih določbah proizvajalčeve razširjene odgovornosti v skladu z ZVO-2, ki je pričel veljati 13. 4. 2022. Za Ministrstvo za... Preberi več

O sinergiji fotovoltaike in dediščine v lokalnih skupnostih

Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica je uvodoma pozdravil udeležence posveta ter poudaril, da moramo pri energetskih prenovah redno vzpostavljati dialog z občani, predvsem v mestnih jedrih ter v zvezi s tem iskati učinkovite rešitve vseh sodelujočih deležnikov. V nadaljevanju je Jernej Hudolin, direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije izpostavil, da se na zavodu... Preberi več

Mednarodna delavnica na temo reševanja težav v pandemiji Covid-19

Kategorija: Projekti

V okviru projekta Solico je dne 8. junija 2022 potekala mednarodna delavnica v mestu Szombathely na Madžarskem, ki je bila posvečena obvladovanju krize v času izbruha Covid-19. Delavnice se je udeležila tudi predstavnica SOS, saj slednja sodeluje v projektnem konzorciju. Predstavnice in predstavniki sodelujočih držav so razpravljali o epidemioloških pogledih na razmere v času Covid-19,... Preberi več